tisdag 12 mars 2013

Bilar, bilar, bilar...

Under den senaste tiden har jag haft ovanligt många kontakter med danderydsbor angående parkering. Man upplever problem med parkerade bilar på villagatorna, varje tänkbar tillgänglig yta används som parkering och de iordningsställda parkeringarna används av pendlare.
Jag vet inte men kan ju gissa att det hänger samman med problem med busstrafiken. Eftersom man inte är säker på att bussen går, vilket den ju ofta inte gör, tar man bilen.

I tekniska nämnden har vi infört P-förbud mellan kl 09-13 på många gator för att förhindra pendlare, men de hittar snart andra kringliggande vägar att ställa ifrån sig bilen på. Detta medför att fler och fler vägar fylls med parkerade bilar.

Infartsparkeringen vid Hortus, ja jag vet att det sedan länge heter Plantagen...., kommer så snart Plantagen avvecklat sin verksamhet utökas med ett antal platser. Kanske en droppe i havet men vi gör vad vi kan för att få till fler platser.

Hoppas på lite vårvärme så åtminstone en del kan använda cykeln till tunnelbanan eller Roslagsbanan, det blir en ohållbar situation annars. Där är vi helt överens!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar