tisdag 12 februari 2013

Trygg i Danderyd

Här i Danderyd kallas vårt brottsförebyggande råd för Trygg i Danderyd och de arbetar precis med vad namnet säger.

Förra året genomfördes en sk trygghetsenkät, dvs de frågade danderydsborna om var de känner sig otrygga. Med detta material som grund har sedan tekniska nämnden och kontoret involverats i arbetet för ett tryggare Danderyd. Arbetet inleddes i höstas med en rundresa i kommunen för att på plats och ställe titta på de utpekade otrygga platserna.

Nu går vi tillsammans vidare med arbetet och vid dagens sammanträde med Trygg i Danderyd är tjänstemän från tekniska kontoret tillsammans med undertecknad inbjudna för att diskutera vad som finns planerat för trygghetsskapande åtgärder i år. Det handlar bl a om byte av belysning och slyröjning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar