tisdag 12 februari 2013

Kommunen får klä skott för företagets missar

Publicerad i Mitt i Danderyd 12 februari
I Mitt i Danderyd den 22 januari skriver Vivianne Holm, Djursholm, och klagar, mycket befogat, på den överfulla återvinningsstationen vid Hortusparkeringen.

Ansvaret för denna, och för samtliga återvinningsstationer, ligger på ett företag; Förpacknings- och TIdningsinsamlingen AB. Deras uppdrag är att sätta ut behållare, tömma och städa dessa. Det finns mycket att säga om skötseln, eller brist på skötsel, av stationerna. Kommunen får, som nu, ofta klä skott för att FTIAB inte sköter sitt uppdrag.

Om vi i framtiden får det som jag vill, kommer ansvaret också för återvinningen av papper och förpackningar ges till kommunerna. Som ju redan idag visar att de på ett bra och miljömässigt hållbart sätt tar hand om våra hushållssopor.
Carina Erlandsson (M)
ordf tekniska nämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar