tisdag 29 januari 2013

Ett beslut om en tunnel får inte hastas fram

Införd i Mitt i Danderyd 8 janNedan inlägg som svar på Bengt Sylvans (FP)
insändare "Dags att utreda tunnel för E18 genom Danderyd" den 8 januari:

Införd i Mitt i Danderyd 29 jan
Motorvägen som delar Danderyd har länge varit en källa till debatt. Vi är många som liksom Bengt Sylvan (FP) gärna ser en tunnel. Många ser framför sig ett grönt parkstråk som binder ihop kommunens västra och östra delar.

Skattebetalarna får dock stå för många miljarder om det inte samtidigt exploateras. Frågan är om vi Danderydsbor är beredda på den mycket kraftiga bebyggelse som krävs för att finansiera tunneln. En översiktlig beräkning i jämförelse med till exempel Norra
Djurgårdsstaden skulle ge Danderyd en tät stadsmiljö som också skulle krypa in och förtäta i de idag bebyggda områdena. 3000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor skulle ge ett helt nytt Danderyd.

Inför en sådan stor förändring behövs debatt och samtal. En fråga av den här kalibern ska inte snabbutredas utan måste få ta tid. Majoriteten har tagit initiativ till att en handlingsplan tas fram för redovisning i april. Mer bråttom än så är det inte Bengt.

Carina Erlandsson och Isabella Jernbeck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar