tisdag 10 maj 2016

Socialnämnd igår

Förutom alla de förberedda ärenden vi hade att besluta om vid gårdagens sammanträde med socialnämnden lämnade vi ett utredningsuppdrag till förvaltningen:

"Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten för personer med hemtjänst vill vi få utrett möjligheten att införa ett system med bonus för utförare av hemtjänst.
Tanken är att detta ska ses som ett frivilligt deltagande men ge möjlighet att, förutom ordinarie ersättning, få ett särskilt tillägg. Det handlar i första hand om att erbjuda kunden personalkontinuitet men nämnden är också intresserad av om det kan finnas flera indikatorer som kan användas för att utveckla och höja kvaliteten i hemtjänsten.

Socialnämnden beslutar uppdra åt socialkontoret att utreda möjligheten till någon form av bonussystem för att stimulera till kvalitetsförbättringar i hemtjänsten. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid mötet i augusti."

Eftersom jag vet att just personalkontinuitet är det som är de viktigaste parametern om man tycker att hemtjänsten är bra är det just detta som kommer i första hand. Det kan också finnas annat men det får förvaltningen berätta för oss. Jag tycker det är viktigt att lyfta på varje sten för att hitta förbättringar, både inom äldreomsorgen men självklart inom alla socialnämndens ansvarsområden. Pengar är också det som kan fungera som både morot och piska.

1 kommentar:

  1. Det ska bli intressant att höra resultatet från mötet i augusti. Zen, Life in Danderyd

    SvaraRadera