måndag 9 maj 2016

Skriver på Brännpunkt i Svd idag

Visst är det viktigt att våra nyanlända flyktingar på ett klokt och genomtänkt sätt får hjälp med integration och svenskundervisning. Nu diskuteras också hur detta kan påskyndas, att redan under asylprocessen inleda en integrationsprocess. Det är naturligtvis bra, men det finns anledning att fråga sig om Sverige verkligen ska ge samma förutsättningar för också alla de asylsökande som vi vet inte har någon chans att få permanent uppehållstillstånd? Det är att lura dessa människor och att använda våra resurser fel.

I Danderyd drev vi under ca ett halvår asylboendet Pärlan och när det nu stängts summerar vi var våra gäster kom ifrån; Afghanistan, Albanien, Ekvatorialguinea, Etiopien, Gambia, Georgien, Irak, Iran, Libanon, Marocko, Nigeria, Rwanda, Ryssland, Staten Palestina, Syrien, okänt land och statslös.

Detta visar att vi är ett land som erbjuder människor betald vistelse under flera år bara för att de lyckats ta sig hit och sökt en troligen omöjlig asyl. Vi bygger upp en förväntan för att sedan – efter en lång tidsutdräkt i asylprocessen – besluta om avslag och utvisning. Något som dessutom leder till att många, som under sin väntetid har hunnit komma en bit i sin integration, sedan olovligen stannar kvar i Sverige.
  
Vi ska fortsätta att erbjuda boende och uppehälle för de som har rätten att få sin asyl prövad i Sverige. Men vi behöver vara ärliga och inte redan från ankomst till Sverige starta en process med att erbjuda boende, uppehälle, jobbmöjligheter och inblick i hur vårt samhälle fungerar mm för alla som söker asyl. Bättre vore att ge Migrationsverket resurser för att snabbt kunna fatta ett avslagsbeslut för de personer som inte är skyddsbehövande och saknar förutsättningar för att få permanent uppehållstillstånd. Naturligtvis måste beslutet meddelas före påbörjad integration.

Med en sådan förändring skulle vi kunna fokusera vår hjälp till de personer som har störst chans att få uppehållstillstånd och minska flyktingkostnaderna.

Carina Erlandsson (M)
ordförande socialnämnden

Danderyd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar