onsdag 30 april 2014

Fler ska kunna leka

Publicerad 13 maj 2014
Vi vill se våra parker och lekplatser som den attraktiva och självklara samlingsplatsen för alla. En öppen miljö med ytor och redskap som stimulerar till lek, spel och rörelse och där generationerna möts.

Enkelt och kul utomhusgym där alla känner sig välkomna och alla hittar något som passar, konstgräs för bollspel där inga krav på organiserat föreningsliv finns och kanske en eller annan boulebana.

Kommunens lekplatser är utformade för att roa och stimulera främst de yngre barnen. För att också stimulera lite större barn, ungdomar och kanske också de äldre behöver vi utveckla våra parker och lekplatser.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett sina förvaltningar i uppdrag att utreda och föreslå detta. Vi vill redan i år se en utveckling av någon eller några av våra parker eller lekplatser och gärna i samarbete med skolor och förskolor i närområdet. Både kommunala och friskolor är välkomna att delta i vårt initiativ.

Carina Erlandsson (M)
ordförande tekniska nämnden

Anders Bergstrand (M)
ordförande kultur- och fritidsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar