tisdag 8 april 2014

Cykelstrada från Roslagstull till Mörby centrum

Täbys Erik Andersson (M) och jag själv har gemensamt arbetat för att göra det lättare och attraktivare att pendla till jobbet med cykel. Vi har nu nått en bit på vägen, delmål 1. 
Sträckan Roslagstull-Mörby centrum föreslås i Nationella transportplanen 2014-25 få ett högklassigt cykel- och gångstråk.Syftet är att skapa ett cykelstråk med hög standard som bidrar till ökad cykelpendling mellan kommunerna i nordöstra Stockholm och Stockholms innerstad.
Fantastiskt, jag är naturligtvis jätteglad! En snabbcykelväg förbättrar verkligen möjligheterna till arbetspendling. Det är många cykelpendlare redan idag och det lär bli ännu flera framöver.
Här finns pressmeddelandet från Regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar