onsdag 29 januari 2014

Möte med trafiknämnden/-förvaltningen

Nu har vi pratat kollektivtrafik i ett par timmar. Ett i många stycken givande möte. Bra att under ordnade former få komma med synpunkter och önskemål på hur kollektivtrafiken och allt som är runt omkring ska fungera. Sedan är det trafiknämnden/trafikförvaltningen/entreprenören Arrivas sak att organisera så att danderydsborna är nöjda och har en kollektivtrafik värd namnet.

T ex undrade jag hur det går med utredningen av våra sk ringlinjer. För flera år sedan var frågan uppe och det konstaterades då och samma idag att ringlinjer är ingen bra idé. Förutom att det blir en väldigt lång slinga att åka buss blir det också stor risk för förseningar, ju längre linje ju större risk.
Svaret var att "nej, det är inte bra med ringlinjer" och "vi tittar på det", nu hoppas jag att man inte ska titta så länge till.

Vi vet att många gärna åker buss men då måste vi kunna lita på att den kommer när den ska, det är liksom själva förutsättningen för att få fler resenärer. Många väljer ändå bilen men med en riktigt bra och pålitlig kollektivtrafik tror jag betydligt fler skulle välja bussen.

Målet är att vi ska ha regelbundna träffar liknande dagens, nu har det inte varit så på ett tag men jag ser framåt och är hoppfull. Tar gärna emot synpunkter på kollektivtrafiken, både ris och ros!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar