måndag 17 juni 2013

Kommunstyrelse ikväll

Nu börjar det tunnas ut i kalender men idag är det kommunstyrelsemöte.
Agendan för dagen finns här.

Bland alla nitton ärende är några viktigare än andra och bland det viktigaste beslutet vi har att fatta idag är att, ÄNTLIGEN, ge byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att att öka byggrätten så att det kan uppföras ett sk särskilt boende i kvarteret Ginnungagap.
Våra äldre och sjuka har rätt att bo bra och rätt att bo bra här i Danderyd. Har man bott ett helt långt liv i kommunen ska man inte behöva flytta härifrån för att man inte kan bo kvar hemma längre.
Ginnungagap är fastigheten som ligger framför förskolan Pärlan vid Vendevägen.

Danderyds kommundirektör Johan Haesert går i pension och ett annat ärende heter "Rekrytering av ny kommundirektör". Ska bli riktigt spännande!
Johan har egentligen redan pensionerats men han stannar kvar över sommaren, eller tills vi rekryterat hans efterträdare. Det känns nog ganska bra att avsluta sin anställning med att skriva på avtalet med Diligentia angående utbyggnad av Mörby centrum. Hoppas verkligen det kan bli så...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar