måndag 15 december 2014

Kommunfullmäktige

Ikväll har vi årets sista kommunfullmäktige. En riktigt diger lista, finns här.
En hel del av kvällens ärenden handlar om det som kommer av valet i september. Vi ska bl a välja ledamöter till alla kommunala nämnder och styrelser. Vi ska också fatta beslut om höjning av partistöd och arvoden.

De ärenden som kommer från tekniska nämnden och ska upp till beslut ikväll är; förslag till föreskrifter om avfallshantering. Dessa måste justeras med anledning av ny upphandling som medger bl a hämtning av matavfall och en del nya tilläggstjänster.

Vi har också ärende om avgifter för grävning i kommunens gator. Det är många som gräver upp våra gator, för bl a fiber. Detta har blivit så många så kommunens tjänstemän har ingen möjlighet att följa upp detta idag men med en avgift som ska motsvara självkostnad kan kontroll utföras av extern om inte den egna personalen hinner. Det är både kontroll av trafikanordningsplan och att återställning sker på ett riktigt sätt.

Ett ärende som tangerar tekniska nämndens ansvarsområde är också en motion från Ernst Klein (FP), som önskar att kommunen anlägger en park i Kv Brage.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar