tisdag 25 november 2014

Budgetfullmäktige

Igår måndag började vårt alltid så långa budgetfullmäktige. Vi började också som vanligt med en allmänpolitisk debatt. Ett bra tillfälle att få prata om sina egna hjärtefrågor, stora som små.

Själv passade jag på tillfället att säga lite om hur vi arbetat och jag hoppas tekniska nämnden fortsätter arbeta.

För ett tjugotal år sedan gav fullmäktige uppdraget att ta fram ett program för "Ett vackrare Danderyd". Det gjordes och beslutades också om detta. I programmet talar man om hur vi alla aktörer kan och ska samverka för att nå det uppsatta målet.
Det handlar då t ex om att inte bara se till teknik och funktion utan estetiken måste alltid finnas med i både tanke och handling.

Under mina år som ordförande i tekniska nämnden har vi försökt, och också lyckats förverkliga flera av de komponenter som nämndes i det gamla programmet.
Några exempel på detta är att många traditionella vägkorsningar har byggts om till rondeller och i dem har vackra blommor planterats, och i några har skulpturer satts upp.
Vi har placerat ut parkbänkar och hammockar vid strandpromenader med vackra utblickar och vid andra platser där det känns bra att få vila fötterna en stund.
Belysning har satts ut, både för att skapa en tryggare miljö men också för att försköna.
Foto: Erik Hafström

Här på bilden syns det senaste tillskapade där kombinationen teknik, funktion och skönhet förenats.
Den här miljön var tidigare ruffig och lite otäck att passera, särskilt under den mörka tiden på dygnet.
Nu är betongpelarna målade i rött och rosa, de är upplysta och som en extra effekt har kristallkronor satts upp.
Under bron finns också nya cykelställ där cykeln kan låsas fast ordentligt och stå skyddade för regn.

Min förhoppning är att tekniska nämnden fortsätter på den inslagna vägen för visst vill vi alla ha Ett vackrare Danderyd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar