torsdag 27 mars 2014

Prata cykelstrada

Under några år har vi i Danderyd satsat på cykling. För att få fler att välja cykeln har vi byggt ut cykelvägnätet, satt upp fler cykelställ runt om i kommun och på sex platser placerat ut cykelpumpar.

Min kollega från Täby Erik Andersson och jag  träffades för några år sedan och pratade cykelmotorväg, ja så var faktiskt det första arbetsnamnet. Det har dock inget med motorer att göra!

Vad vi vill se är en cykelbana från Täby in till stan för i första hand snabb arbetspendling. Tjänsteutlåtande till våra respektive förvaltningar såg ut så här. Nu har cykelbanan fått ett nytt namn; cykelstrada och detta är ett samarbetsprojekt mellan Täby och Danderyds kommuner och Trafikverket.

Vi som håller på med politik vet att allt tar tid men att trägen vinner.

Idag är jag inbjuden av Samhällsbyggarna, en branschövergripande ideel nätverksorganisation , för att tala om vår idé om en cykelstrada. Programmet för dagens seminarium ser ut så här.

Att vi jobbar med cykling i norrort har spridit sig vilket är mycket glädjande.

1 kommentar: